Konto bankowe dla młodzieży.

Prawie 10% osób poniżej osiemnastego roku życia ma swoje konto bankowe. Jak widać, nie jest to jeszcze zbyt rozpowszechnione w Polsce, ale można przypuszczać, że ten procent będzie stale wzrastał.

Korzyści posiadania konta bankowego dla młodzieży

Konto bankowe dla młodzieży daje naprawdę wiele możliwości. Przede wszystkim uczy młodych ludzi świadomości finansowej, pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy (więcej…)